שר הפנים שבר לאחרונה שיא חדש של אטימות – אחרי שהפר את חובתו בחוק להשיב בתוך 6 חודשים לבקשה הומניטרית שהגישו אלמנה נכת נפש חסרת מעמד וילדיה היתומים מאב, טען שאין מקום לפסוק להם הוצאות כיוון שיוצגו בבית המשפט “פרו-בונו” עקב מצוקתם הכלכלית.

  והנה סיפור המקרה: בחודש ינואר 2018 הגשתי בשם משפחה בקשה להסדרת מעמדה של אם המשפחה, תושבת שטחים חסרת מעמד, בשל מצבה הבריאותי הקשה ובשל רצח האב לפני מספר שנים. החלטה קודמת של השר לדחות את בקשת המשפחה לקבל מעמד הומניטרי בישראל אושרה בבג”צ לפני שלוש שנים רק בקושי, ורק אחרי שנכנסו לתוקף תקנות המאפשרות לתושבי שטחים המחזיקים היתרי שהיה בישראל לקבל ביטוח בריאות דומה לביטוח הממלכתי. ואולם, בשנים שחלפו מאז התברר שגם מיצוי הזכויות בתקנות הבריאות לא עונה על צרכי האם, שכן לאור מצבה המורכב והעדר בן זוג ישראלי תומך, היא נדרשת לטיפול ושיקום רב מערכתי שאחת מזרועותיו היא הביטוח הלאומי (לו היא אינה זכאית בהעדר מעמד).

מאז הגשת הבקשה עבר חודש, עברו שניים, עברו ששה ושבעה, וממשרד הפנים אין תשובה אף שלפי החוק יש להשיב לבקשות הומניטריות בתוך חצי שנה. בחלוף שנה ורבע, ומשמצוקת המשפחה החמירה, עתרתי בשמם אל בית המשפט לעניינים מינהלים. ראו זה פלא, בתוך שלושה חודשים קיבל השר החלטה לדחות את הבקשה מבלי שנערך דיון בעתירה לגופה.

סירוב השר לתת לאם המשפחה מעמד ארעי נעשה ללא כל טענה למניעה בטחונית או אחרת, ובלי שנטען שמקומה אינו בישראל עם ילדיה. הסירוב המופרך מעורר כשלעצמו סימני שאלה רבים אך לא כמו אלה שהעלתה עמדתו בהמשך: באופן טבעי, בטרם נמחקה העתירה ביקשתי פסיקת הוצאות לטובת המשפחה כמקובל במקרים דומים. למרבה התדהמה, השר הוסיף חטא על פשע – לא רק שהשר פעל בניגוד לחוק וסירב לבחון את הבקשה זמן כל כך ארוך עד שהמשפחה נאלצה לפנות לבית המשפט, הוא אף העז לטעון שאין להטיל עליו תשלום הוצאות כיוון שהמשפחה – אלמנה פגועת נפש שאינה מסוגלת לעבוד וארבעה ילדים שהמבוגר ביניהם בקושי בן 20, לכאורה לא הוציאה כספים עבור ניהול ההליך.

נסיון חרפתי זה לגזול את כבשת הרש, אף שכשל, מעביר מסר חברתי מסוכן ומפלה – בעוד שאלה שיש להם יקבלו החזר על הוצאותיהם, את זכויותיהם של אלה שמצוקתם הכלכלית כה חמורה ועמוקה, וממילא ממצים את זכויותיהם רק בקושי ופונים לערכאות רק בהעדר כל ברירה אחרת, ניתן יהיה להפר בלי לשלם כל מחיר.

סוף טוב הכל טוב, בית המשפט דחה מכל וכל את טענת משרד הפנים ופסק תשלום אלפי שקלים הוצאות למשפחה, הוצאות בהן היא תשתמש, סביר להניח, לטובת הגשת עתירה התוקפת את ההחלטה לדחות את בקשתם.


את המשפחה ייצגתי בשנים 2014-2018 מטעם הלשכה לסיוע משפטי במסגרת תוכנית סנ”ה