איך מגישים בקשה לאיחוד משפחות עם בן זוג פלסטיני (תושב/ת אזור)

האמור להלן עודכן לאחרונה בחודש ספטמבר 2016. נוכח שינויים במדיניות משרד הפנים מעת לעת, ונוכח המאפיינים המיוחדים של כל משפחה, אין לראות באמור ייעוץ משפטי אלא מידע כללי בלבד.

p1200557מאז שנת 2003, עם כניסתו לתוקף של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), הפסיקו להחיל את ההליך המדורג על בני זוג פלסטינים זרים המוגדרים כ”תושבי אזור” (תושבי שטחים) והם לא יכולים לקבל מעמד בישראל ללא קשר לשאלה אם בני זוגם אזרחים או תושבים, וללא קשר לשאלה אם קשר הזוגיות הוא קשר נישואים או קשר של ידועים בציבור. תושבי אזור יכולים לקבל מכוח זוגיות עם ישראלי רק אישורי שהייה בארץ שמנפק הצבא (היתרי מת”ק), למעט אם הגישו את בקשתם עד לסוף שנת 2003 וזו אושרה. בהתאם להנחיות משרד הפנים שהתפרסמו בקיץ 2016, זוגות ותיקים כאמור יוכלו לשדרג את מעמד ולקבל מעמד של תושב/ת ארעי בישראל המזכה ב”תעודה כתומה” (אשרת א/5). זוגות הסבורים שעניינם מצדיק שדרוג כזה אך לא קיבלו הודעה ממשרד הפנים, מוזמנים להתקשר ולהתייעץ.

היתרי המת”ק המוענקים במסגרת איחוד משפחות מאפשרים לעבוד בישראל אך לא מזכים באפשרות להחזיק רשיון נהיגה, לא מזכים בביטוח בריאות ציבורי רגיל (אלא בביטוח בריאות חלקי ובתנאים מיוחדים בלבד) או בביטוח לאומי, וכוללים מגבלות נוספות לרבות לעניין פתיחת חשבון בנק ולימודים גבוהים. האפשרות לקבל היתרי מת”ק מוגבלת לתושבות אזור מעל גיל 25 ולתושבי אזור מעל גיל 35. מאז שנת 2008 היא לא חלה על תושבי עזה ללא תלות בגילם.

בקשות של פלסטינאים מעזה או מתחת לגיל הקובע נדחות על הסף מבלי שרשות האוכלוסין בוחנת את הבקשה לגופה. עם זאת, תושבי אזור מתחת לגיל הקובע ותושבי עזה יכולים לקבל היתר מת”ק בישראל באמצעות הגשת בקשה לוועדה ההומניטרית שהוקמה במשרד הפנים לפי הוראת השעה. הוועדה אף מוסמכת להעניק מעמד של תושב ארעי במקרים הומניטריים מיוחדים, אך אלו ניתנים במשורה בלבד.

הוראת השעה קובעת ש”תושב אזור” הוא מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור, או מי שמתגורר באזור גם אם הוא לא רשום במרשם האוכלוסין של האזור (למעט תושב יישוב ישראלי באזור). נסיון החיים מלמד שרשות האוכלוסין מפרשת את הגדרת “תושב אזור” באופן רחב, מעבר לקבוע בחוק, ובניגוד לחובתה החוקתית לפרש בצורה מצמצמת הוראות הפוגעות בליבת זכויות האדם.

איך מסדירים מעמד בישראל של בן זוג ממדינות אויב (לבנון, סוריה, איראן ועיראק)?

מאז שנת 2003, עם כניסתו לתוקף של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), לא ניתן להגיש בקשה להסדרת מעמד בישראל מכוח זוגיות של בן או בת זוג ממדינות המוגדרות כמדינות אויב. אזרחי אותן מדינות שמבקשים להסדיר את מעמדם בישראל יכולים לעשות זאת רק באמצעות הגשת בקשה מיוחדת ישירות אל שר הפנים.


להרחבה בנושאי איחוד משפחות והסדרת מעמד בישראל מכוח זוגיות

להרחבה בנושא הסדרת מעמד בישראל של בן זוג זר ללא מסמכים ממדינת המוצא

להרחבה בנושא בקשות הומניטריות

להרחבה בנושא עררים ועתירות

להרחבה אודות השירותים המשפטיים במשרד עריכת דין גלית לובצקי