איך מסדירים מעמד בישראל לבן זוג זר?

האמור להלן עודכן לאחרונה בחודש יולי 2021. נוכח שינויים במדיניות משרד הפנים מעת לעת, ונוכח המאפיינים המיוחדים של כל משפחה, אין לראות באמור ייעוץ משפטי אלא מידע כללי בלבד.

ישראלים (אזרחים ותושבים) שרוצים לחיות בישראל עם בן או בת זוגם הזר לא יכולים לעשות זאת בקלות – נישואים לישראלי/ת לא מקנים באופן אוטומטי אזרחות בישראל ואפילו לא מעמד זמני. כמובן, אם בן הזוג הזר יהודי הוא יכול להסדיר את מעמדו בישראל כעולה בהתאם לחוק השבות, באופן עצמאי וללא תלות בקשר הזוגיות.

לצורך הסדרת מעמד בישראל מכוח נישואים או זוגיות נדרש הליך ארוך וממושך מול רשות האוכלוסין, הליך המכונה “ההליך המדורג”. כניסה להליך המדורג דורשת הוכחת שני יסודות: כנות הקשר הזוגי והוכחת מרכז חיים בישראל. מעבר לכך, המוזמן-הזר נדרש להוכיח כי אין מניעה פלילית או בטחונית לכך שיגיע לישראל. לרוב תעודת יושר עדכנית ממדינת המוצא מספיקה לעניין זה.

יש לשים לב שמעת שהוגשה בקשה להסדרת מעמד של בן/בת זוג, לרבות אם רק נקבע תור לצורך הגשת בקשה, המוזמן/ת אינו יכול להכנס לישראל כתייר ללא הסדרת אשרה מראש אף אם מדובר באזרח מדינה שככלל אינו נזקק לאשרה מוקדמת.

זכותה של אזרחית ישראל להקנות אזרחות לבן זוגה הנשוי לה קבועה בסעיף 7 לחוק האזרחות, אך אופן ההליך, וכן זכותן של תושבות ישראל ושל אזרחיות בזוגיות ידועה בציבור, קבועים בנהלים של רשות האוכלוסין אשר מתעדכנים מעת לעת.

ההליך המדורג הקצר ביותר חל על זוגות נשואים (כולל זוגות נשואים בני אותו מין) בהם הישראלי הוא אזרח ונמשך ארבע וחצי שנים. חצי שנה “מחוץ להליך” במעמד של תייר הזכאי לעבוד (אשרת ב/1) במהלך בדיקת הבקשה, ולאחר אישורה – קבלת מעמד של תושב ארעי (אשרת א/5 המכונה גם “תעודת זהות כתומה”) המתחדש מדי שנה למשך ארבע שנים אשר בסופן מעמד של תושב קבע או התאזרחות, ככל שהמוזמן עומד בתנאים הקבועים לצורך התאזרחות.

הערה: כאשר הנישואים הם “נישואי אל סלבדור” ההליך המדורג ייארך 6 שנים.

הסדרת מעמדו של זר הנשוי לתושבת קבע בישראל נמשך חמש ורבע שנים – חצי שנה “מחוץ להליך” במעמד של תייר הזכאי לעבוד (אשרת ב/1) במהלך בדיקת הבקשה, ולאחר מכן 27 חודשים (שנתיים ורבע) נוספים במעמד זה “בתוך ההליך” ואחריהם קבלת מעמד של תושב ארעי (אשרת א/5 המכונה גם “תעודת זהות כתומה”) המתחדש מדי שנה למשך שלוש שנים אשר בסוף קבלת מעמד של תושב קבע בישראל.

ההליכים עבור בני זוג ידועים בציבור על בסיס חיים משותפים ארוכים יותר ואינם מאפשרים התאזרחות בסוף ההליך המדורג. לצורך החלת ההליך המדורג על בני זוג שאינם נשואים יש להוכיח שהקשר עולה כדי קשר של ידועים בציבור ואיננו “זוגיות” או חברות בלבד, וכן הוכחה שבני הזוג פנויים.

לאחר בדיקה שאכן מתקיימים שלושת היסודות (קשר של ידועים בציבור, מרכז חיים בישראל והעדר מניעה אחרת) ואישור הבקשה, יקבל בן הזוג הזר אשרה של תייר בעל רשיון עבודה (אשרה מסוג ב/1) למשך שנה אשר תחודש מדי שנה ובסך הכל – שלוש שנים (ארבע שנים כשהמזמין הוא תושב קבע). לאחר שלוש שנים יקבל בן הזוג הזר מעמד של תושב ארעי המוארך מדי שנה בכפוף לבדיקה ובסך הכל – ארבע שנים בסופם יוכל לקבל מעמד קבע (חמש שנים כשהמזמין הוא תושב קבע). כלומר בסך הכל ייארך הליך המדורג לבני זוג ידועים בציבור של אזרחי ישראל שבע שנים, ובני זוג זרים ידועים בציבור של תושבי קבע בישראל – תשע שנים.

אמנם בן זוג ידוע בציבור לא יכול להתאזרח במסגרת ההליך המדורג, אך הדרך פתוחה לו להתאזרח בהמשך בהתאם לכללים הקבועים בחוק האזרחות לגבי התאזרחות של תושבי קבע במדינה.


להרחבה בנושאי איחוד משפחות עם בן זוג פלסטיני תושב/ת אזור

להרחבה בנושא הסדרת מעמד בישראל של בן זוג זר ללא מסמכים ממדינת המוצא

להרחבה בנושא בקשות הומניטריות

להרחבה בנושא עררים ועתירות

להרחבה אודות השירותים המשפטיים במשרד עריכת דין גלית לובצקי