איך מסדירים מעמד בישראל של בן זוג זר ללא מסמכים?

האמור להלן עודכן לאחרונה בחודש מאי 2018. נוכח שינויים במדיניות משרד הפנים מעת לעת, ונוכח המאפיינים המיוחדים של כל משפחה, אין לראות באמור ייעוץ משפטי אלא מידע כללי בלבד.

בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין, כאשר למוזמן אין מסמכים מזהים יש לדחות את הבקשה על הסף עד להמצאת המסמכים. עם זאת, לעתים אין באפשרות המוזמן להמציא את מסמכי הסף הדרושים וגם לא יהיה באפשרותו בעתיד הנראה לעין לעשות כן. במקרים כאלה חובת הרשות, בדומה לחובתה של כל רשות ציבורית, להפעיל שיקול דעת בכל מקרה לגופו. ואולם נסיון החיים מלמד שלרוב משתמטת רשות האוכלוסין מחובתה זו ודוחה את הבקשה על הסף רק מן הטעם שהמסמכים לא הומצאו. דחיית הבקשה אינה סוף פסוק. לא פעם לאחר פנייה לערכאות השיפוטיות מאושרת הבקשה אף בהעדר המסמכים, או שמגובש מתווה ייחודי המתאים לסיטואציה ומאפשר יציאה למדינה שלישית לצורך השגת המסמכים או אימותם.

בחריג לאמור, קובעות הנחיות רשות האוכלוסין שכאשר בן הזוג הזר הגיש בקשת מקלט ואין באפשרותו להשיג את המסמכים המזהים, אין לדחות את הבקשה אלא לערוך מבחן כנות קשר ולאחריו לתת למוזמן אשרת ב’1 לחצי שנה אשר תוארך מעת לעת עד לקבלת החלטה בבקשת המקלט. תשומת הלב כי חריג זה מושפע ממועד הגשת בקשת המקלט – טרם, במקביל או אחרי לבקשת הסדרת המעמד מכח הזוגיות.


להרחבה בנושא איחוד משפחות והסדרת מעמד מכוח זוגיות

להרחבה בנושאי איחוד משפחות עם בן זוג פלסטיני תושב/ת אזור

להרחבה בנושא בקשות הומניטריות

להרחבה בנושא עררים ועתירות

להרחבה אודות השירותים המשפטיים במשרד עריכת דין גלית לובצקי