איך מסדירים מעמד בישראל של בן זוג זר ללא מסמכים?

האמור להלן עודכן לאחרונה בחודש ספטמבר 2016. נוכח שינויים במדיניות משרד הפנים מעת לעת, ונוכח המאפיינים המיוחדים של כל משפחה, אין לראות באמור ייעוץ משפטי אלא מידע כללי בלבד.

בהתאם לנהלים של רשות האוכלוסין, כאשר למוזמן אין מסמכים מזהים יש לדחות את הבקשה על הסף עד להמצאת המסמכים. עם זאת, לעתים אין באפשרות המוזמן להמציא את מסמכי הסף הדרושים וגם לא יהיה באפשרותו בעתיד הנראה לעין לעשות כן. במקרים כאלה חובת הרשות, בדומה לחובתה של כל רשות ציבורית, להפעיל שיקול דעת בכל מקרה לגופו. ואולם נסיון החיים מלמד שלרוב משתמטת רשות האוכלוסין מחובתה זו ודוחה את הבקשה על הסף רק מן הטעם שהמסמכים לא הומצאו. דחיית הבקשה אינה סוף פסוק. לא פעם לאחר פנייה לערכאות השיפוטיות מאושרת הבקשה אף בהעדר המסמכים, או שמגובש מתווה ייחודי המתאים לסיטואציה ומאפשר יציאה למדינה שלישית לצורך השגת המסמכים או אימותם.

בחריג לאמור, קובעות הנחיות רשות האוכלוסין שכאשר מוצאו של בן הזוג הזר באריתריאה או בסודן (הצפונית) ומשכך אין באפשרותו להשיג את המסמכים המזהים, אין לדחות את הבקשה אלא לערוך מבחן כנות קשר ולאחריו לתת למוזמן אשרה לפי סעיף 2(א)(5) לפי חוק הכניסה לישראל שתחודש מדי חצי שנה. כאשר יש באפשרות המוזמן להציג דרכון או מסמך מזהה אחר, תנתן לו אשרה של תייר עם רשיון עבודה  (אשרת ב/1) שתוארך עד להמצאת שאר מסמכי הסף בהתאם לנוהל.

נכון להיום מבקשי מקלט ממדינות אחרות המבקשים להסדיר את מעמדם בישראל מתוקף היותם בני זוג של ישראלים, ואין באפשרותם להשיג מסמכים ממולדתם, נאלצים לפנות לערכאות שיפוטיות לצורך קבלת החלטה ייחודית בעניינם.

להרחבה בנושא איחוד משפחות והסדרת מעמד מכוח זוגיות

להרחבה בנושאי איחוד משפחות עם בן זוג פלסטיני תושב/ת אזור

להרחבה בנושא בקשות הומניטריות