בקשות הומניטריות

האמור להלן עודכן לאחרונה בחודש אוגוסט 2018. נוכח שינויים במדיניות משרד הפנים מעת לעת, ונוכח המאפיינים המיוחדים של כל משפחה, אין לראות באמור ייעוץ משפטי אלא מידע כללי בלבד.

החיים מורכבים, ולא פעם אנשים שמבקשים להסדיר את מעמדם או את מעמד יקירם בישראל בשל קשרי משפחה או זוגיות לא יכולים לעשות זאת בשל נסיבות ייחודיות שחורגות מהקטיגוריות המוכרות על ידי רשות האוכלוסין. במצבים כאלה ניתן להגיש בקשה לוועדה ההומניטרית להסדיר את מעמדו בישראל של זר שלא לפי נוהל קונקרטי. ניתן לפנות אל הוועדה ההומניטרית גם מכוח נהלים מסויימים, למשל כאשר קשר הזוגיות פג (בשל אלימות במשפחה או אם בן הזוג הישראלי נפטר) לפני סיום ההליך המדורג, או אם הפסקת הסדרת המעמד תפגע בקטינים או במבקש עצמו.

בין הפונים לוועדה במרוצת השנים – בני זוג זרים שהחלו להסדיר את מעמדם מכוח ההליך המדורג שנפסק מסיבות שונות, מבקשי מעמד שהגיעו לישראל כעובדים זרים, מבקשי מקלט בעלי טעמים שחורגים מהטעמים הקבועים באמנת הפליטים, קטינים שמעמד שאר בני משפחתם הוסדר בישראל מתוקף החלטת ממשלה, נפגעות סחר בבני אדם ועוד רבים ורבות אחרים.

נוסף לוועדה ההומניטרית, פועלת “הוועדה ההומניטרית לפי סעיף 3א1 להוראת השעה”, אשר מוסמכת לטפל בבקשות של תושבי אזור פלסטינים. בין השאר, מטפלת הוועדה בפלסטינים מעזה ובפלסטינים מתחת לגיל הקובע לצורך הענקת היתר מת”ק “רגיל” (25 לנשים ו35 לגברים), בבקשותיהם של בני זוג שהתאלמנו מבן הזוג הישראלי ונדרשים לטפל בילדיהם, בנסיבות מיוחדות הנובעות ממצבים רפואיים (של המוזמן או של בן הזוג הישראלי) וכיוצא בכך. אף שהוועדה מוסמכת ליתן מעמד של תושב ארעי (אשרת א/5) לפלסטינים תושבי אזור, לרוב היא מסתפקת בהענקת היתר מת”ק על כל המשתמע מכך.

פרט לשתי הוועדות ניתן במקרים ייחודיים להגיש בקשות הומניטריות ישירות אל שר הפנים מתוקף סמכותו לפי הוראת השעה, לרבות כאשר מדובר במבקשי מעמד שמוצאם במדינת אויב או כאשר אין מזמין ישראלי בן משפחה.

היות ומדובר בסמכות שיקול דעת רחבה, ישנה חשיבות רבה שהבקשה תהיה מפורטת במידה רבה ככל האפשר ומלווה במסמכים ובראיות אחרות שרלוונטים לעניין.

המשרד מעניק שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג בבקשות להסדרת מעמד (ובעתירות בשל דחייתן), בבקשות לשדרוג מעמד (ובעתירות בשל דחייתן), ובהליכים משפטיים בשל אי מענה לבקשה שהוגשה.


להרחבה בנושא איחוד משפחות והסדרת מעמד מטעמי זוגיות
להרחבה בנושאי איחוד משפחות עם בן זוג פלסטיני תושב/ת אזור
להרחבה בנושא הסדרת מעמד בישראל של בן זוג זר ללא מסמכים ממדינת המוצא

להרחבה בנושא עררים ועתירות

להרחבה אודות השירותים המשפטיים במשרד עריכת דין גלית לובצקי