בעוד חודש (1.5.14) יכנסו לתוקף תקנות ביטוח בריאות ממלכתי [1]  שיחילו, בגירסה יקרה ומצומצמת, את חוק ביטוח בריאות ממלכתי על מי שיושבים בארץ מכוח היתרי שהיה במסגרת איחוד משפחות הכפופים להוראת השעה. במלים אחרות – אנשים מהשטחים (בעיקר) שמשפחתם ישראלית, ומאז 2003 לא מקבלים מעמד בישראל ממשרד הפנים במסגרת הליך מדורג כמו בני זוג זרים “אחרים” של ישראלים, אלא רק אישורים זמניים מהצבא (היתרי מת”ק). ההיתרים לא מאפשרים את הזכויות שמקבלים תושבים ארעיים בישראל, ובני הזוג לא יכולים לשדרג את מעמדם למעמד של תושב ארעי או להשוות את מעמדם למעמד בן או בת זוגם, לרבות התנאים הסוציאלים, הזכויות והחובות שנגזרות מכך.

בית המשפט העליון אישר את הוראת השעה למרות הפגיעה הקשה בזכויות בסיסיות, בנימוק (בין השאר) שמדובר בהוראה זמנית. הוראת השעה כל כך זמנית, שלאחרונה היא אושרה זו השנה העשירית, וממשלת ישראל הבינה שצריך לעדכן את ספר החוקים בהתאם. ואכן, אחרי שוועדה בינמשרדית בחנה את העניין, ובעקבות אי אילו עתירות לבג”צ, הכירה הממשלה בכך שלא סביר להשאיר אנשים בעלי משפחות ללא ביטוח רפואי וללא היתרי עבודה שנים ארוכות כל כך מבלי שניתן לראות אופק לשינוי. במקום לעשות את הדבר ההגיוני ולבטל את ההוראה או לכל הפחות – להכניס בה שינויים או אפשרות לשדרוג מעמד של מי שממילא נבחנת “מסוכנותם” בתדירות גבוהה, בוחרת המדינה להוסיף טלאי על טלאי ולצמצם בדרכים עוקפות את הנזק המשני (לכאורה) שנגרם כתוצאה מהוראת השעה.

אופק לשינוי (אילוסטרציה)

אופק לשינוי (אילוסטרציה)

השרה גרמן התגאתה ש”זה פשוט מהלך ראוי, הומאני ונכון”. חבל רק שמרוב הומאניות היא לא שמה לב שהתקנות החדשות (שלא חסרות בהן בעיות בפני עצמן) לא חלות על מי שמחזיק בהיתרי שהיה שנתנה לו הוועדה ההומניטרית. דווקא אלו שהמדינה הכירה בכך שנסיבות חייהם כל כך מיוחדות שיש להחריג אותם מהוראת השעה ולתת להם היתרי שהיה בישראל אף שאינם עומדים בקריטריונים הפורמלים, יאלצו להמשיך ולהזדקק לביטוחי הבריאות הפרטיים. אכן, מהלך ראוי, הומנאי ונכון.

_______

עדכון יוני 2014: בעקבות החלטה של בית המשפט העליון, עדכנה ביום 9.6.14 הוועדה הבינמשרדית לבחינת נושא הביטוח הסוציאלי וביטוח הבריאות של חסרי מעמד תושב בישראל את המלצותיה, וביקשה לתקן את התקנות כך שיחולו גם על מי שקיבלו היתר שהיה בישראל מטעמים הומניטאריים מיוחדים בהתאם להוראת השעה.

[1] תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס”ג-2003), התשע”ד-2014